Бизнес виза за Китай /М/

Бизнес виза за Китай: М

Издава се на лица, които възнамеряват да посетят Китай във връзка с комерсиални и търговски дейности (бизнес пътуване)

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ВИЗА ТИП М:
 

- Копие на паспорта с най-малко шест месеца оставаща валидност и празни страници за визи;

-Актуална електронна снимка- на бял фон и с ясно изражение на лицето;

-Формуляр за виза-попълва се от служител на ММ Травел;

- Доказателство за законно пребиваване или статут на пребиваване (приложимо за лица, които не кандидатстват за виза в своята страна на гражданство)

Ако не кандидатствате за виза в страната, в която сте граждани, трябва да предоставите оригинал и фотокопие на валидната ви виза или удостоверение за пребиваване, жителство, договор за работа или статут на студент в държавата, в която понастоящем пребивавате;

- Фотокопие от предишни китайски паспорти или предишни китайски визи (ако имате такива)

Ако сте получили преди това китайски визи и искате да кандидатствате за китайска виза с подновен паспорт, който не съдържа никаква китайска виза, трябва да представите фотокопие на страницата с данни на предишния паспорт и страницата за снимки, ако тя е отделна,  както и копие на страницата с  предишни китайски визи.

-Резервации за самолетен билет и хотели;

- Покана от съответната организация или лице (партньор).
 

Поканата трябва да бъде на бланка на фирмата, която Ви кани и да съдържа:

- Информация за кандидата (пълно име, паспортни данни, дата на раждане и т.н.);

- Информация за планираното посещение (цел на посещението, датите на пристигане и заминаване, мястото (местата), които трябва да бъдат посетени, връзките между кандидата и канещото лице, финансов източник за разходи);

- Информация за канещата организация или физическо лице (име, телефонен номер за контакт, адрес, официален печат, подпис на законния представител или канещото лице).

 

СНЕМАНЕ НА БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ:

Считано от 16 август 2018 г. Китайското посолство в България въвежда визи с биометрични данни - снемане на 10-пръстови отпечатъка. Всеки кандидат трябва да се яви лично, като това става след подаване на формуляр за кандидатстване и насрочване на час за интервю (извършва се от служител на ММ Травел). 
 

Следните лица могат се бъдат освободени  от снемане на отпечатъци:

- Непълнолетни лица под 14 години, както и лица над 70 години;

- Лица с дипломатически паспорти или лица с паспорти, които отговарят на условията на китайския дипломатически и служебен протокол за визи със специален статут;

- Кандидати, които в рамките на последните 5 години вече са кандидатствали за виза с един и същ паспорт в едно и също китайско посолство и са им снети биометрични данни (пръстови отпечатъци);

- Лица с увреждания на 10-те пръста.

 

ЦЕНИ ЗА ВИЗОВА ПОДДРЪЖКА:

- 250 лева, без ДДС 20%, срок за изготвяне 14 работни дни
- 330 лева, без ДДС 20%, срок за изготвяне   5 работни дни

 

Такса на Посолството издаващо визата

Еднократна виза

60 USD

Двукратна виза

90 USD

Многократна виза с валидност 6 месеца

160 USD

Многократна виза с валидност 12 месеца

240 USD

Такса за експресна услуга:

+25 USD за всяка виза

 

ЦЕНАТА НА ВИЗОВАТА УСЛУГА ВКЛЮЧВА:
 

- оформяне на пакета документи ( заявление, визова анкета, подаване онлайн и запазване час за интервю);

- внасянето му в Консулски Отдел към Посолството;

- получаването на паспорта с вече положената виза.

ЦЕНАТА НА ВИЗОВАТА УСЛУГА НЕ ВКЛЮЧВА:
 

- ДДС 20%;

- Резервации за самолетен билет и хотели;

- Медицински застраховки;

- Куриерски услуги;

- Такса на Посолството издаващо визата.

Изпратете ни запитване

принтирай офертата изтегли в PDF

Нашите предложения за държавата

Световен експортен панаир - Гуанджоу
Гуанджоу Световен експортен панаир - Гуанджоу
цени от 1160.00 EUR
Екскурзия Есенция и култура на Китай
Шанхай Екскурзия Есенция и култура на Китай
цени от 2880.00 лв.

Промоции на самолетни билети