Пътуване из българските традиции: Мистика и факти за русалиите

Пътуване из българските традиции: Мистика и факти за русалиите

Русалии или калушари, са късни пролетни ритуални игри, които се изпълняват през русалийската седмица – седмицата преди Петдесетница, в различни райони на България, в Петричко русалии, а в Северна България калушари. Вярва се, че това е времето на самодивите и русалиите. Те идват в човешкия свят по Спасовден (Възнесение Господне) и носят плодородие на нивите. По време на русалийските игри мъжете се събират в група. Облечени са в бяло, носят по-особени шапки, които са окичени с билки. На краката си имат шпори със звънчета. Посещавайки домовете изпълняват магично-шаманистични игри с музикален съпровод. Ако в някоя къща има болен човек, те изпълняват оздравителни игри, извършвайки и обреди. Русалийските игри се изпълняват живо, със ситни стъпки и са многофигурни. Русалиите играят с тояги в ръце, като правят различни фигури.
В народните предания русалиите са митични женски създания, свързани с растителността и водите, подобни на древногръцките нимфи. Със същото име обаче се назовават и обредните лица – мъже, в един от най-вълнуващите ритуали по нашите земи. Тайните мъжки общества на русалиите, наричани още калушари, носят плодородие, лекуват и гонят демони.
Обредните лица (русалиите и калушарите) изпълняват няколко функции. От една страна, те обикалят селата и играят за здраве и плодородие, по подобие на кукерите или лазарките. От друга страна се борят с демонични същества: ако в някоя къща се е заселил таласъм, те имат силата да го прогонят. Най-забележителни обаче са лечителските ритуали, които изпълняват мъжете-русалии и освобождават болния от болестта му. Те се движат на групи от нечетен брой хора, най-често седем, и имат главатар, наречен ватафин. Именно той владее тайното знание и въвежда в него и останалите. Ватафинът подбира внимателно хората за своята дружина: те трябва да са здрави и издръжливи, да са танцьори, да умеят да пазят тайна, да са добри и честни. Тези качества са им нужни, за да се справят с изпълнението на лечителския ритуал, който не е по силите на всеки. За да бъдат посветени, русалиите първо се обучават, после постят определено време, полагат клетва и минават през специална церемония, която им дава право да упражняват „занаята”. Обикновено той се предава от баща на син в няколко определени семейства и се крие старателно от външни очи.
Докато трае Русалската седмица, русалиите са непрекъснато заедно, те не нощуват в домовете си, не говорят с никого, не се кръстят и вода не газят. Макар да са с обичайното си всекидневно облекло, мъжете носят някои атрибути, които ги доближават до древните шамани: държат специални шарени тояги, в които са скрити самодивски билки, калпаците им са окичени със същите билки, а по краката и тоягите им има метални пластинки и звънчета, отмерващи всяко тяхно движение. Имат и знаме от бял ленен плат: в краищата му се зашиват пак магически билки и се осветява със специален ритуал. Както и при други ритуали, музиката и ритъма имат важна роля, за да се осъществи контактът с „отвъдния” свят. Русалиите винаги се придружават от тъпанджия и свирач на кавал, гайда или свирка.
Днес русалийските игри вече не могат да се видят в автентичния им вид, но на фестивали за народно творчество и нематериално културно наследство могат да се направят възстановки на обичая. Той продължава да предизвиква вълнението и любопитството на публиката и да поставя нови въпроси.

ММ Травел организира екскурзии и пътуващи семинари за българските традиции. Научете повече за едни от най-интересните и мистични обичаи по родните земи - русалийските игри в пътуващ семинар с ММ Травел.

Промоции на самолетни билети