Безплатно образование Русия

Русия предлага безплатно образование за български студенти

Българските студенти могат да получат безплатно образование в над 700 руски държавни висши учебни заведения през учебната 2018-2019 година.

Желаещите имат възможност да кандидастват за образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър, аспирантура, докторантура, стажове и допълнително професионално образование.

Студентите ще получават държавна академична стипендия през целия период на обучение, без значение какъв е средният им успех. Също така ще им бъде предоставено общежитие и медицинско обслужване на същите условия, както и на руските студенти.

Обърнете внимание, че може да кандидаствте за университети не само в Москва и Санкт-Петербург, където животът е най-скъп, но и за не по-малко атрактивни учебни заведения в някои от седемте федерални окръга на Русия.

 

Стипендиите са предвидени в Програмата на Министерството на Образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество.

Всеки кандидат има право да избере по собствено желание до шест учебни заведения /но не повече от две в един и същ федерален окръг/, в които би желал да продължи образованието си.

 

Документите за кандидатстване трябва да бъдат преведени на руски език и да имат заверка от нотариус. Те трябва да бъдат подадени в Руския културно-информационен център в гр. София - ул. Шипка № 34.

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Информация за всички университети, тип обучения и специалности в Руска Федерация:

www.russia-edu.ru 

Руски Културно-Информационен Център:
http://bgr.rs.gov.ru/bg/

За контакт: Калина Диханова и Константин Пеев

ТЕЛ.   02/9461906,  02/9461906 , 02/9433523 ,  02/9433523 

Е-MAIL: bulgaria@rs.gov.ru


Посолство на Руска Федереция в България
Предстваител на Министерство на образованието

За контакт: Роберт Шестаков

ТЕЛ.  02/960912,  02/960912 

Е-MAIL: info@russia.bg
 

Можете да намерите повече информация за различните видове виза за Русия в менюто отдясно или като натиснете тук.

Промоции на самолетни билети